Kartor över Sunnersta förr och nu

Här går det att läsa om Sunnerstas gatunamn och namnens historik.